BİZİ FACEBOOKDA İZLƏYİN

Bizim heyət

Uzun müddətdir ki, biz müxtəlif biznes sahələrində çalışan tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq edərək onların hüquqlarını müdafiə etmək üçün peşəkar heyyət yaratmışıq. Biz Azərbaycanın qabaqcıl vəkil bürolarından biriyik.

Fuad KərimovDirektor

O, Rusiya Federasiyasında və yerli məhkəmələrdə geniş təcrübə keçmişdir. O, özəl şirkətlər və kommersiya sektorunda uzun illərdir ki, müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir. 18 ildən artıq bir müddətdə hüquqşünas və vəkil kimi məhkəmə, prokurorluq üzrə iptidai araşdırmada, vergi orqanlarında fəaliyyət göstərməklə hüquqşünas ixtisası üzrə çox zəngin təcrübə toplamışdır.


Təhsili

Rusiya Federasiyasının R.A.Rudenko adına “Hüquq Akademiyası”


İş təcrübəsi

Fiziki və hüquqi şəxslərin müra-ciətləri əsasında mülki, vergi, cinayət, iqtisadi, ailə, əmək, torpaq, gömrük və sairə hüquq sahələri üzrə hüquq münasibətləri sub-yektlərinin hüquqlarının müdafiəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı müraciət etmiş şəxslərə hüquqi məsələlərə dair şifahi və yazılı məsləhətlər, izahatlar vermiş, mülki, iqtisadi və cinayət işləri üzrə birinci, apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrində vəkil və nümayəndə kimi iştirak etmişdir.


Təcrübə sahələri

- Fiziki və hüquqi şəxslərin sifarişi ilə onlara dövlət və qeyri dövlət orqanlarında və təşkilatlarda nümayəndəlik xidməti göstərir;
- Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında onlara hüquqi məsələlərə dair şifahi və yazılı məsləhətlər, izahatlar verir;
- Fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin hüquqi təminatını həyata keçirir; - Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında onlara lazımi hüquqi yardım göstərir;
- Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmələrində vəkil və ya nümayəndə kimi iştirak edir;
- İstənilən mülki hüquqi müqavilələri tərtib edir;
- Əmtəə nişanları və patent hüququnun qeydiyyatını aparır;
- Hüquqi şəxslərin təsis edilməsi, dövlət qeydiyyatı və ləğvini həyata keçirir;
- Vergi tutma və vergilərin planlaşdırılması sahəsində məsləhətlər verir.


Peşəkar Assosiasiyalara və Təşkilatlara üzvlük

Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası Amerika Vəkillər Assosiasiyası (ABŞ).
Beynəlxalq Vəkillər Assosiasiyası (Böyük Britaniya).
Dünya Hüquqşünaslar Assosiasiyası (ABŞ).
Beynəlxalq və Dövlət Elmi Assosiasiya və Cəmiyyəti


Sertifikatlar:Telefon: +994 70 353 33 33

Adil İ. Vahabov“Kernur Audit” MMC-nin direktoru O, 2002-ci ildən Audit fəaliyyəti göstərir. Bu sahədə yüksək təcrübəyə malikdir. Cənab Vahabov eyni zamanda ABŞ daxili auditorlar institutunun üzvüdür və bu barədə üzvlük nömrəsi 1225352 olan 18 mart 2005-ci il tarixli sertifikat almışdır.


Təhsili

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


İş təcrübəsi

“Kernur Audit” MMC-nin direktoru Adil Vahabov Auditorlar palatası tərəfindən 01.02.2008 il tarixində 031588 saylı AT/073 qeydiyyat nömrəsi ilə Lisenziya almışdır. O, 2002-ci ildən Audit fəaliyyəti göstərir. Bu sahədə yüksək təcrübəyə malikdir.


Təcrübə sahələri

- Maddi-məsul şəxslərin öhdəsində olan pul vəsaitlərinin və əmlakın qalığının təftişi.
- Daşınar və daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi.
- Maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin auditi.
- Vergilərin və digər icbari ödənişlərin auditi.
- Təsisçilərin və səhmdarların səlahiyyətli nümayəndəsi kimi təftiş komissiyalarında, ümumi yığıncaqlarda iştirak etmək, dividiendlərin düzgün hesablanıb ödənilməsinə nəzarət etmək.
Cənab Vahabov eyni zamanda ABŞ daxili auditorlar institutunun üzvüdür və bu barədə üzvlük nömrəsi 1225352 olan 18 mart 2005-ci il tarixli sertifikat almışdır.


Sertifikatlar:

Cəbrayıl R. CəbrayılovVəkil cənab C.R.Cəbrayılov 2003-cü ildən etibarən müxtəlif sahələr üzrə hüquqi araşdırmalarda zəngin təcrübə toplamışdır. Bura mülki, əmək, ailə, torpaq, cinayət və digər hüquq sahələri daxildir.


Təhsili

Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsi bitirmişdir.


İş təcrübəsi

Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında sığorta, bank, mülki, iqtisadi, vərəsəlik, ailə, əmək, torpaq, cinayət və sair sahələr üzrə hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı müraciət etmiş şəxslərə hüquqi məsələlərə dair şifahi və yazılı məsləhətlər, izahatlar vermiş, mülki, iqtisadi və cinayət işləri üzrə birinci, apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrində vəkil və nümayəndə kimi iştirak etmişdir. Məhkəmə qərarlarının icrası mərhələsində tərəfdaşlarımızı təmsil etmişdir.


Təcrübə sahələri

-Fiziki və hüquqi şəxslərin sifarişi ilə onlara dövlət və qeyri dövlət orqanlarında və təşkilatlarda nümayəndəlik xidməti göstərir,
-Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında onlara hüquqi məsələlərə dair şifahi və yazılı məsləhətlər, rəylər, izahatlar verir,
-Fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin hüquqi təminatının həyata keçirir,
-Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında onlara lazımi hüquqi yardım göstərir,
-Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmələrində vəkil kimi iştirak edir,
-İstənilən mülki hüquqi müqavilələri tərtib edir,
-Əmtəə nişanları və patent hüququnun qeydiyyatını aparır,
-Hüquqi şəxslərin təsis edilməsi, dövlət qeydiyyatı və ləğvini həyata keçirir,
-Məhkəmə qərarlarının icrası mərhələsində tərəfdaşlarımızı təmsil edir.
Peşəkar Assosiasiyalara və Təşkilatlara üzvlük/b>
- Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası,
- Dünya Hüquqşunaslar Assosiasiyası,
- Beynəlxalq Vəkillər Assosiasiyası.


Emil Ə. DadaşovTəhsili

Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti


İş təcrübəsi

Yerli və xarici fiziki və hüquqi şəxslərin investisiya qoyulmasında, sığorta sahəsində sığorta şirkətlərinə dəymiş zərərin reqress qaydada geri alınmasında yüksək keyfiyyətli hüquqi xidmət göstərmişdir.


Hüquqşünas və vəkil

kimi məhkəmə, polis və digər dövlət orqanlarında, kommersiya təşkilatlarında fəaliyyət göstərməklə hüquqşünas ixtisası üzrə çox zəngin təcrübə malikdir. Mülki, iqtisadi, ailə, əmək, torpaq, sığorta və s. hüquq sahələri üzrə hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı müraciət etmiş şəxslərə hüquqi məsələlərə dair şifahi və yazılı məsləhətlər, izahatlar vermiş, mülki və iqtisadi işləri üzrə birinci, apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrində vəkil və nümayəndə kimi iştirak etmişdir.


Təcrübə sahələri

- Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında onlara hüquqi məsələlərlə bağlı məsləhətlər, izahatlar və əlverişli təkliflər verir.
- Fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin hüquqi təminatının həyata keçirir.
- Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında onlara lazımi hüquqi yardım göstərir.
- Fiziki və hüquqi şəxslərin sifarişi ilə onlara dövlət və qeyri dövlət orqanlarında və təşkilatlarda nümayəndəlik xidməti göstərir.
- Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmələrində vəkil və ya nümayəndə kimi iştirak edir.
- İstənilən mülki hüquqi müqavilələri tərtib edir. Hüquqi şəxslərin təsis edilməsi və dövlət qeydiyyatına alınmasını həyata keçirir.
- Hüquqi və fiziki şəxsin fəaliyyəti ilə bağlı bütün növ sənədləri qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq düzgün tərtib edir.
- Daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınmasını həyata keçirir.


Sertifikatlar: